Browse Category: Projekty z kosztorysem

projekty domów z kosztorysem

Projekty domów z kosztorysem dla inwestora i dla banku

Nikt nie kwestionuje potrzeby posiadania projektu domu, zanim ekipa budowlana przystąpi do budowy. Od kilkunastu lat niezbędne są też projekty domów z kosztorysem. Biura projektowe dołączają . kosztorysy budowlane do swoich ofert. Znajdują się one w gotowych katalogach, są wykonywane do projektów indywidualnych. Można je też wykonać samodzielnie, w internecie są wzory kosztorysów, które można „dopasować” do własnej budowy. Jednak wymaga to sporo czasu i dobrego rozeznania na rynku materiałów i usług budowlanych.

Projekty domów z kosztorysem – dla inwestora

Kosztorys budowlany jest przede wszystkim inwestorowi i to na etapie kupowaniu projektu. Znając swoje możliwości finansowe, wybiera taki projekt, który jest w stanie zrealizować. Kosztorys dokumentuje etapy realizacji budowy, więc inwestor ma od razu rozpoznanie, ile pieniędzy będzie potrzebował do doprowadzenia domu do stanu surowego i ile kosztować będzie wykończenie budynku.

Projekty domów z kosztorysem dostarczają takich informacji jak:

-obmiar robót,

-ilość i cena poszczególnych materiałów budowlanych i wykończeniowych,

-koszty robocizny,

-koszty wynajmu maszyn budowlanych.

Podane ceny podane są w przybliżeniu, zwykle odnoszą się do przeciętnych cen w danym regionie. Inwestor może wybrać tańsze materiały czy wybrać tańszą ekipę budowlaną. I odwrotnie, chcąc zadbać o wyższy standard domu i solidne wykonawstwo kupuje materiały wyższej jakości, a tym samym droższe, oraz bardziej wykwalifikowaną ekipę budowlaną.

Może też dysponować swoimi funduszami, dzieląc budowę na poszczególne etapy.

Projekty domów z kosztorysem dla banku

Starając się o kredyt na budowę domu, musimy bankowi udokumentować przewidywane koszty inwestycji. Banki potrzebują bowiem wyceny kosztów budowy  na poszczególnych etapach inwestycji. Zwykle nie otrzymujemy kredytu na całość inwestycji, tylko na poszczególne etapy budowy.  Tak więc nie kupujemy projektów domów z kosztorysem wyłącznie na swój użytek, ale też i na żądanie banku. Jeśli nie dysponujemy kosztorysem, wówczas bank nie będzie miał podstaw, by udzielić nam kredytu.

Projekty domów z kosztorysem kosztują więcej niż sam projekt, ale nie można na tym oszczędzać.