dom energooszczędny projekt

Dom energooszczędny – to się opłaca

Czy budować dom energooszczędny czy dom tradycyjny? Pytanie jest retoryczne, bo odpowiedź każdemu nasuwa się sama. Tylko ten pierwszy spełnia warunki stawiane nowoczesnemu budownictwu jednorodzinnemu. Nie należy jednak mylić domu energooszczędnego z domem inteligentnym.

„Energooszczędny” – jak sama nazwa wskazuje – pozwala na oszczędzanie energii. Chodzi głównie o oszczędzanie energii potrzebnej do ogrzania budynku. Bez względu na rodzaj opału i rodzaj systemu grzewczego, opłaty za ogrzewanie zawsze stanowią znaczny uszczerbek w budżecie rodzinnym.

Dlaczego dom energooszczędny jest droższy w budowie

Skończyły się już dopłaty, jakie państwo asygnowało na budowę domów pozwalających oszczędzanie energii. Miało to zachęcić inwestorów do zainteresowania takim budownictwem i – chociaż w części – zminimalizować wydatki na budowę.

Wyższe koszty generują:

– okna i drzwi zewnętrzne o wysokiej termoizolacyjności,

-dobra izolacja ścian, stropów i podłóg, likwidacja mostków termicznych,

– nowoczesny system grzewczy, np. pompa ciepła,

-wentylacja z odzyskiem ciepła.

Są to wydatki jednorazowe, które w dalszej perspektywie powodują obniżenie rachunków za energię potrzebną do utrzymywania we wnętrzach optymalnej temperatury. Ta więc – jak obliczają fachowcy – zwrot nadpłaty (w porównaniu z domem tradycyjnym) nastąpi po kilkunastu latach użytkowania domu.

Energooszczędność bez wydatków

Nie za wszystko jednak trzeba płacić. Już na etapie kupowania projektu, należy się zorientować, czy jest  to dom energooszczędny projekt. Można to rozpoznać choćby po takich elementach jak:

-prosta bryła budynku, bez wykusz, załamań itp., co pozwala uniknąć większej liczby mostków termicznych,

-prosty, jedno – lub dwuspadowy dach,

-usytuowanie budynku względem stron świata, w taki sposób, by strefa dzienna domu była zwrócona w kierunku południowych lub południowo-zachodnim.

Ten ostatni warunek jest konieczny, by domownicy jak najdłużej korzystali ze światła słonecznego , wykorzystywanego i do oświetlenia pomieszczeń, i do ich ogrzania.